Избор у звање - др Милош Дражић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Милоша Дражића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радомир Жикић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду , др Марко Спасеновић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.