Избор у звање - др Урош Ралевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Уроша Ралевића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Горан Исић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду , проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.