Избор у звање - др Маријана Гавриловић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Маријане Гавриловић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Јовићевић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.