Реизбор у звање - Предраг Ћирковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Предрага Ћирковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Милош Ђорђевић, научни сарадник, 1. референт, Институт за нуклеарне науке “Винча”, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, др Марија Врањеш Милосављевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.