Реизбор у звање - Марко Опачић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор  Марка Опачића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Шћепановић,  научни саветник, Институт за физику, др Мирјана Грујић Бројчин, научни саветник, Институт за физику  и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 10.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.