Избор у звање - Тијана Милићевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Тијане Милићевић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Мира Аничић Урошевић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Гордана Вуковић,  научни сарадник, Институт за физику  и др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.