Реизбор у звање - Јелена Пешић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Јелене Пешић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику, др Владимир Дамљановић, научни сарадник, Институт за физику, др Борислав Васић, научни сарадник, Институт за физику  и др Саша Дмитровић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 03.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.