Реизбор у звање - Ненад Селаковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Ненада Селаковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 03.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.