Избор у звање - др Дуња Поповић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дуње Поповић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, академик Зоран В. Поповић,  научни саветник, Институт за физику, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику и  доц. др Саша Дмитровић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.07.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.