Реизбор у звање - Милош Дражић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Милоша Дражића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радомир Жикић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Радош Гајић,  научни саветник, Институт за физику, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику и  др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 27.07.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.