Избор у звање - др Марија Митровић Данкулов

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марије Митровић Данкулов у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.