Избор у звање - Даница Павловић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Данице Павловић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срећко Ћурчић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 08.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.