Реизбор у звање - Александра Димитриевска

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Александре Димитриевске у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Врањеш, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 07.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.