Избор у звање - др Наташа Томић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Наташе Томић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Маја Шћепановић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Мирјана Грујић Бројчин, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Вера Дондур, редовни професор у пензији, Факултет за физичку хемију у Београду и др Мирослав Кузмановић, ванредни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.02.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Вељко Јанковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Вељка Јанковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Вукмировић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 07.02.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Зорица Лазаревић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Зорице Лазаревић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Весна Радојевић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 24.01.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Владимир Стојановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Стојановића  у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Жељка Никитовић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Зоран Распоповић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 17.01.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Анђело Мађити

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Анђела Мађитија у звање  научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Милан Радоњић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Едиб Добарџић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 29.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности

Реизбор у звање - др Александар Драгић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Александра Драгића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природноматематичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 28.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Јелена Пешић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Јелене Пешић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Зоран С. Поповић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Јелена Смиљанић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Јелене Смиљанић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 26.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Дарко Васиљевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дарка Васиљевића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Дејан Пантелић,, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Иван Белча, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Светлана Јованић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Светлане Јованић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Александар Крмпот, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Милена Милошевић, доцент Биолошког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.